Home

Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv (OMTTC) al Universităţii Babeş-Bolyai  are ca scop eficientizarea procesului de transformare a progresului ştiinţific în produse tangibile şi servicii care au impact profund asupra vieții omului. Prin aducerea pe piaţă a descoperirilor se vor putea susţine pe mai departe obiectivele de dezvoltare a cunoaşterii şi progresului ştiinţific, prin utilizarea beneficiilor financiare aferente.

OMTTC are misiunea de a consolida cercetarea aplicativă (cercetare-dezvoltare) şi relaţia acesteia cu cercetarea fundamentală prin mecanisme translaţionale, de a încuraja inovarea, precum şi de a facilita dezvoltarea economică a UBB prin stimularea de servicii inovative către comunitate, constituindu-se într-un factor de creștere a inovării și competitivității UBB.
Oficiul este responsabil cu gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale UBB, transferul cunoaşterii către societate (inclusiv prin servicii inovative) şi generarea de venituri pentru susţinerea pe mai departe a cercetării şi educaţiei în UBB.

 

LISTA BREVETE UBB

Brevete_UBB