Misiune

Oficiul de Management şi Transfer Tehnologic şi Cognitiv (OMTTC) are misiunea de a consolida cercetarea aplicativă (cercetare-dezvoltare) şi relaţia acesteia cu cercetarea fundamentală prin mecanisme translaţionale, de a încuraja inovarea, precum şi de a facilita dezvoltarea economică a UBB prin stimularea de servicii inovative către comunitate, constituindu-se într-un factor de creștere a inovării și competitivității UBB.
Oficiul este responsabil cu gestionarea activelor de proprietate intelectuală ale UBB, transferul cunoaşterii către societate (inclusiv prin servicii inovative) şi generarea de venituri pentru susţinerea pe mai departe a cercetării şi educaţiei în UBB.