Echipa

Componenţa şi conducerea OMTTC sunt aprobate de CA-UBB, la propunerea Prorectorului responsabil pentru Cercetare–Competitivitate–Excelență, cu consultarea Consiliului Ştiinţific al UBB. Mandatul șefului OMTTC coincide cu mandatul Rectorului.

OMTTC este format (1) dintr-un şef de oficiu (cu expertiză în domeniu); (2) dintr-un corp de șapte experți, care au și rol de suport tehnic şi administrativ; şi (3) comisii de specialitate. Șeful de oficiu devine membru al Consiliului Științific al UBB.
Conducerea OMTTC este asigurată de către biroul operativ (BO) format din:
 Șeful oficiului, care este și șeful Comisiei Tehnologice;
 Responsabilul cu proprietatea intelectuală (șeful Comisiei de Proprietate Intelectuală);
 Responsabilul cu licențierea (șeful Comisiei de Marketing şi Licențiere).

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, OMTTC este structurat în trei comisii: Comisia Tehnologică; Comisia de Proprietate Intelectuală; Comisia de Marketing şi Licențiere. Aceste Comisii au atribuții privind:
1. Evaluarea tehnologică (Comisia Tehnologică),
2. Protecția intelectuală (Comisia de Proprietate Intelectuală),
3. Drepturi de autor (Comisia de Proprietate Intelectuală),
4. Licențierea (Comisia de Marketing şi Licențiere),
5. Implementare (Comisia Marketing şi Licenţiere),
6. Distribuire redevenţe (Biroul Operativ al OMTTC),
7. Educație/formare în inovare (Comisia de Marketing și Licențiere),
8. Servicii inovative către comunitate (Biroul Operativ al OMTTC, în colaborare şi cu consultanţa Consiliului Ştiinţific al UBB).

Sef oficiu