Despre OMTTC

OMTTC este o entitate care funcționeză în conformitate cu planul strategic al Universității, pe baza  regulilor generale de organizare, a procedurilor UBB şi ale legislaţiei aflate în vigoare în materia proprietății intelectuale și este în subordinea directă a Prorectorului responsabil pentru Cercetare–Competitivitate–Excelenţă.

OMTTC este entitatea prin care UBB este reprezentată în cadrul Registrului Entităţilor de Inovare şi Transfer Tehnologic (REITT) de la autoritatea naţională în domeniu (ex. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare/ANCSI).